logo link ti ltenniskalender

SPONSORER:


klik på annoncen for at se større udgave


Referat fra:

Ordinær generalforsamling i Vordingborg Tennisklub Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00

Afholdt i Vordingborghallen, Skoleparken 1, 4760 Vordingborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller. Erik Møller Jensen
2. Beretning fra formanden (beretningen kan ses på VTKs hjemmeside).
3. Godkendelse af regnskab for 2018. Godkendt
4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2019. Budgettet er vedtaget og vi fortsætter med uændret kontingent.
5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Valg til bestyrelsen:
Formand Peter Rigbolt (vælges lige år)
Næstformand Anette Mørkeberg (vælges ulige år) Genvalg
Kasserer Ole Pedersen (vælges ulige år) Genvalg
Sekretær Stine Beck Petersen (vælges lige år)
Hus- og baneformand Anne Sophie Ahrengot (vælges lige år)
2 suppleanter: Ole Skovlund (vælges hvert år) Genvalg
Svend Åge Roemer (vælges hvert år). Genvalg
Valg af revisorer og revisorsuppleant. Finn Christiansen og Morten Lynge
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Peter Rigbolt.


HOLDTURNERINGER UDENDØRS 2019

Hvis du er interesseret i at spille holdturnering i regi af Tennis Øst så skal du henvende dig til undertegnede senest mandag den 25. februar.
Vi har i øjeblikket ét seniorhold og to veteranhold.
Senere på foråret vil der komme tilbud om at deltage i DGIs holdturneringer.

Hilsen
Peter Rigbolt
tlf.: 21 43 64 05
mail: peter.rigbolt@privat.dk


Formandens beretning for 2018

Kan downloades/læses her


Klubmesterskaberne 2018

Se alle billederne her

I flot efterårsvejr d. 29.9. fik VTK afviklet klubmesterskaberne for såvel ungdom som seniorer i totalt 13 finaler.
Det er håbet, at klubturneringen er genopstået for at blive en fast tradition.
Meget tyder på, at interessen har været så stor, at det ikke bliver noget problem at finde en ny tovholder i  2019!
44 seniorspillere har kæmpet om podiepladserne på 3 niveauer.
Her følger finaleresultaterne:
Herresingle A: Jann Leerbæk - Andreas Andreasen ca 6-4 ; 6-4.
Andreas rejser til Vestegnen, hvor tennisklubberne her får glæde af en på alle måder god spiller. 
Damesingle A: Jeanette Lund Hemmingsen - Susanne Stenberg : 6-2; 5-7; 6-2
Herresingle B: Lars Vestergård - Hans Erik Hougård : 6-2; 6-1
Herresingle C: Lars Dideriksen - Bart Deerenberg. Lars sejrer i 3 tætte sæt.
Damesingle C: Jeanette Ibsen - Anette Westborg. Anette måtte opgive at fuldføre.
Herredouble A: ingen deltagere
Damedouble A/B/C: Susanne Stenberg/Jeanette L. H. - Bodil P./ Grethe S. : 7-6; 7-5
Herredouble B: Claus Olsen/Erling J. N.- Asger A. J./Kenneth P. : 6-0; 6-4
Herredouble C: Martin Jensen/Lars Dideriksen - Bart Deerenberg/Sune Nørhald: 7-5 , 6-3.
Damedouble C: Anette W./Gitte Melsen - Jeanette Ibsen/Anja Højager: 6-2; 6-3
Mix-double A: ingen deltagere.
Mix-double B: Anne Sophie A./ Amir Gacic - Grethe Sembach/Erling J. N.: 6-3; 6-3
Mix-double C: Jeanette Ibsen/Robert Andersson - Anette W./Martin J.: 6-4; 6-2

På vegne af din tennisklub
Erling Juel Nielsen

Formanden udtaler:

Mange tak for jeres store indsats på finaledagen og med hensyn til turneringerne, som har ligget forud. Det var dejligt at se alle baner fyldt op med engagerede tennisspillere i alle aldre. Det var tydeligt, at mange har arbejdet ihærdigt med deres tennis under jeres kyndige vejledning. Det var dejligt at se forældre og andre medlemmer som tilskuere - godt beværtet med hjemmelavede burgere og kolde drikkevarer.
Tidligere havde vi i VTK to turneringer om året: Forårsturnering og klubmesterskaber. Oven på successen må vi i foråret afveje behovet for turneringer i 2019.

Mange hilsener
Peter Rigbolt


OBS!

Der er stadig enkelte ledige timer - mest på søndage og en enkelt tid meget sent torsdag aften. Ring evt. til Svend Åge Roemer, 20619360 og få oplyst ledige timer.

Kære tennisspiller!

Så er tilmelding til indendørs haltider lagt på hjemmesiden.
Vær opmærksom på, at sidste frist for aflevering af anmodning er 25. september. Kupon kan downloades fra hjemmesiden – kig under ”HALTIDER”. Hvis udskrivning eller download giver problemer, så kontakt Svend Åge Roemer på 20619360, så du kan få en alternativ mulighed. 

Anmodning på SMS, mail eller sendt gennem sociale medier
accepteres IKKE!!  KUPON SKAL BRUGES!!

Vi giver besked om tider så hurtigt det er muligt direkte til kontaktpersonen for holdene.

Med tennishilsen
V T K


Barolo

Tak for en rigtig god 2018 sæson. Ikke én mandag blev aflyst pga. vejret.
I mandags havde vi afslutning, og Bodil vandt Baroloen. Tillykke med det.🎾😁 
Vi fortsætter resten af året om mandagene kl. 17.30; men uden ledelse og uden 10 kr. betaling. 
Mød op og fordel selv holdene, hvis vejr og vind tillader det. Og når året går på hæld, dør Baroloen lige så stille ud.
NB. Hvis der er nogle, der kunne tænke sig at fortsætte Baroloen indendørs, kan de henvende sig til mig på 22464949, og jeg vil se om jeg kan ”hitte” på et eller andet for at udnytte evt. ledige haltider.
På gensyn næste år.
Høvdingeteamet/Erik

Erik Møller Jensen
Sikavænget 10, 4760 Vordingborg
22464949
jensenerikm@gmail.com


Boldmaskinen …

… står i mødelokalet i klubhuset sammen med en kasse bolde fra Barolo sidste år.
Den kan bruges af alle over 16 år, hvis man udviser almindelig omhu – det er en maskine.
Dvs.: stå aldrig foran maskinen når den kører. Prøv aldrig at rette på bolde i rummmet på maskinen, når den kører!
For at maskinen fungerer nogenlunde optimalt, er det en betingelse, at alle bolde er af samme slags og nogenlunde af samme alder. Dvs du kan IKKE bruge alm. gule bolde sammen med bolde med grøn plet. De vil lande vidt forskellige steder.
Er du i tvivl om brug af boldmaskinen, er du eget velkommen til at kontakte eet af bestyrelsens medlemmer. Der er el-kontakt på den nordlige banehalvdel for hver anden bane på hele anlægget.
Boldmaskinen er fælles investering, og skulle derfor gerne være til fælles gavn og glæde. Husk at sætte den på plads sammen med forlængerledning og bolde - om nødvendigt i rengjort stand.
God fornøjelse.

VTK


Er du blød i bolden?

I ungdomsafdelingen bruger vi 3 typer bløde bolde: gule bolde med orange farver, gule bolde med røde farver og gule bolde med en grøn tekst: Academy eller grøn prik.
Disse bolde skal være "bløde i bolden". Når du støder på en bold med denne beskrivelse, så send den under ingen omstændigheder ud i skoven til hundeejernes glæde. Læg dem i kassen inde på kontoret mærket: ungdomsbolde.

Dernæst:
Når dine egne bolde - af ethvert mærke - bliver bløde og tjenlige til din kassering, så læg dem i den anden kasse på kontoret mærket : skolebolde.
Vi har et glimrende samarbejde med byens skoler. Lærerne og eleverne bliver jublende glade, når jeg som en anden julemand kommer på besøg med en stor spand af vore "bløde bolde".

Mvh
Erling Juel Nielsen


 

HUSK!!

Sørg for at afllevere din mail adresse til klubbens kasserer.
Alle betalende medlemmer får vigtig information udsendt på mail direkte.
Har du rettelser til dit tlf. nummer eller vil du slettes af listen, kan du skrive en rettelse her.

KLIK HER

 


DGI TENNIS?

Er du /I interesseret i at spille double blandt andre mod lokale tennisklubbers hold (2 kvinder og 2 mænd pr. hold)? DGI's aldersgrænser er 35+ eller 60+.
Kontakt Ole Skovlund, tlf.; 2099 3127 / 5537 3127.


BRUG NETBANK!

Brug NetBank til indbetaling af kontingent til klubben.
Kontonummer i
Lollands Bank:
6220-0002012373


MobilePay: 74053

Tennisklubben har fået nyt nummer til Mobile Pay: 74053. Husk at anføre navn på indbetaler. Det er IKKE et telefonnummer men et kontonummer. 
Det gamle nummer nedlægges den  15.9.2017.

Venlig hilsen
Ole Pedersen
Kasserer


NYT FRA
BESTYRELSEN:

-Nøgle til klubhuset fås ved henvendelse til kassereren Ole Pedersen, tlf.: 30452429; der erlægges et depositum.

Ikke medlemmer af tennisklubben kan benytte banerne mod betaling af kr. 50 pr. person for 1½ time.
Gæster der spiller med et medlem af klubben skal betale kr. 25 pr. kamp
Pengene kan betales via mobile pay 74053.

-gæster, der er medlem af en anden tennisklub, kan lejlighedsvis spille gratis sammen med et VTK klubmedlem.

-regler for reservation af baner kan læses her


FOTO-ARKIV

Forårs-Cup 2008
Klubmesterskab 2008
Standerhejsning 2009
Standerhejsning 2010
Klubmesterskab 2010
Standerhejsning 2011
Barolo forår 2011
Juniorstævne 2011
Klubmesterskab 2011  Sommerturnering 2013
Standerhejsning 2014
Sommerturnering 2014
Standerhejsning 2015 Standerhejsning 2016
Standerhejsning 2017 Standerhejsning 2018
Klubmesterskab 2018