logo link ti ltenniskalender

SPONSORER:


klik på annoncen for at se større udgave


 

 

 

 

 

 

 

Barolo ...

... er startet på mandage kl. 18.00
Barolo er for alle - uanset niveau. Kom og mød en masse nye mennesker og glade tennisspillere. Vær opmærksom på, at banerne trænger til en særlig og kærlig hånd i starten af sæsonen (banerne er helt nyrenoverede). Der SKAL skrabes, tromles og fejes på alle baner efter spil. Husk at feje helt ud til hegnet i alle sider.

Bedste hilsner og vel mødt ...
Gine


Åbent hus 5. maj


På Tennissportens Dag 5. maj kl. 12 - 16 havde vi åbent hus. Vores anlæg og klubmedlemmer præsenterede sig i solskinnet på bedste vis.
Vi havde en 40 - 50 gæster, mange familier med voksne og børn. Gæsterne fik en times tennisleg og træning. Mange blev smittet af begejstringen, selvom man kun var medfølgende i forhold til børn og voksne. Vi var værter ved kaffe, kage og sodavand. Avisen Sjællandske var også på besøg med interviewblok og kamera. De nye medlemmer begynder træning mandag eller tirsdag i uge 19.

Drop-in første gang 13. maj kl. 15
Alle ny-begyndere og begyndere er velkomne til spil-sammen søndage kl. 15 under ledelse af Inger Drachmann og andre erfarne spillere. Ingen tilmelding - bare mød frem!

Rengøringsturnus
Der er nu hængt skema op i klubhuset, hvor I kan melde jer til rengøringstjansen i én af sommerens uger. Det er meget vigtigt for miljøet i klubhuset for os selv og gæster, at der er ordentligt rengjort. Fem rengøringshold har allerede meldt sig. Vi håber, at der melder sig så mange, at der kun bliver én uge per hold.

Peter Rigbolt


FORMANDEN INFORMERER 2018

Selvom vintervejret betyder, at entreprenøren og vi kommer lidt senere i gang med at anlægge og klargøre banerne, så er udvalg og bestyrelsen allerede godt i gang med at tilrettelægge sommerens initiativer og aktiviteter. Vi håber selvfølgelig, at alle er klar til at rykke hurtigt, så vi utålmodige kan komme på grus.

Hus- og baneklargøring

Da vi ikke ved, hvornår banerne er klar, så kan vi ikke indkalde til baneklargøring endnu. Entreprenøren vil begynde klargøring af Vordingborg kommunes tennisbaner i uge 15, men vi ved ikke, hvad nummer Vordingborg er på listen. Det loves, at entreprenøren vil arbejde hurtigt. Der vil komme en indkaldelse på hjemmesiden og på mail om en arbejdsdag, hvor vi rengør klubhuset og monterer net etc.
Efter lange forhandlinger med Vordingborg kommune har VTK fået tilsagn om, at kommunen i april måned påbegynder en renovering af banekantningen, som muligvis bliver udført i metal. Kommunen vil lave en del af arbejdet i 2018 og resten i 2019. Tak til Vordingborg Kommune.
Bestyrelsen anmoder kraftigt medlemmerne at skrive sig på oversigstsskemaet vedr. rengøringsturnus. Det har stor betydning for det daglige liv i klubben, huset fremstår vedligeholdt og rengjort.
Hvis I i løbet af sommeren kan yde en indsats i forhold til klubhus og baner, så henvend jer til Anne Sophie Ahrengot.

Standerhejsning 21/4 kl. 14

Uanset om banerne er klar til at spille på, så er vi optimistiske og afholder standerhejsning lørdag 21. april kl. 14. Det er en mulighed, at bestyrelsen indbyder til baneklargøring denne dag.

Tennissportens dag 5. maj

I Forbindelse med, at VTK er med i DGI og DTFs projekt ”Bevæg dig for livet” med en vækstaftale afholder vi åbent hus for alle interesserede lørdag den 5. maj kl. 12 – 16. Vi havde 50 interesserede gæster i 2017, og vi skulle gerne nå samme antal i år. Som nævnt i årsberetningen havde vi i 2017 en netto-tilgang af voksenmedlemmer på 12 – flot i forhold til at vores mål var 10. Vi har samme mål i 2018, men det er så udover tilgangen i 2017. Udover nye medlemmer så håber vi at mindske afgangen i 2018. Mød frem 5. maj og vær med til at byde nye medlemmer velkommen.

Introduktionsforløb

I forbindelse med vækstaftalen har vi igen i år et introduktionstilbud for både ungdom og voksne. Introduktionsforløbet løber over maj og juni med en prøveperiode i maj måned. Vi tilbyder otte gange træning og otte gange spil-sammen samt gratis ketcher ved indmeldelse i VTK efter prøveperioden i maj måned. Alt dette koster kun kr. 200, som fratrækkes årskontingentet ved indmeldelse i VTK.

Ungdom

Ungdomsspillerne i VTK vil blive tilbudt otte ugers træning i både forårs- og efterårssæsonen for kun kr. 100. I samarbejde med DGI tilbyder vi tennisskole i uge 32. Endvidere vil vi forsøge at etablere et træningsforløb for øvede juniorspillere.

Voksen

Traditionen tro går Barolo og VTK-open i gang så snart, det er muligt. Vi har tre turneringshold i SLTU, som også påbegynder træningen. Medlemmer kan stadig nå at tilmelde turneringshold i DGI-regi. Tilmelding til Ole Skovlund. Der skal også gøres opmærksom på 60+-stævnerne fem fredage i sommersæsonen. Skynd jer med en tilmelding, der er rift om pladserne.

Projektkoordinator

I forbindelse med vores deltagelse i ”Bevæg dig for livet” er Erling Nielsen blevet tilforordnet bestyrelsen som projektkoordinator.

Vel mødt til sæsonen 2018
Peter Rigbolt.


Download som pdf


Boldmaskinen …

… står i mødelokalet i klubhuset sammen med en kasse bolde fra Barolo sidste år.
Den kan bruges af alle over 16 år, hvis man udviser almindelig omhu – det er en maskine.
Dvs.: stå aldrig foran maskinen når den kører. Prøv aldrig at rette på bolde i rummmet på maskinen, når den kører!
For at maskinen fungerer nogenlunde optimalt, er det en betingelse, at alle bolde er af samme slags og nogenlunde af samme alder. Dvs du kan IKKE bruge alm. gule bolde sammen med bolde med grøn plet. De vil lande vidt forskellige steder.
Er du i tvivl om brug af boldmaskinen, er du eget velkommen til at kontakte eet af bestyrelsens medlemmer. Der er el-kontakt på den nordlige banehalvdel for hver anden bane på hele anlægget.
Boldmaskinen er fælles investering, og skulle derfor gerne være til fælles gavn og glæde. Husk at sætte den på plads sammen med forlængerledning og bolde - om nødvendigt i rengjort stand.
God fornøjelse.

VTK


Formandens sommerdrøm

Søndag den 11. juni var enhver tennisformands drøm. Solen skinnede fra en skyfri himmel med ikke særlig meget vind. Banerne var spillet til og kunne vandes med vores nyrenoverede vandingsanlæg. Seks ud af syv baner var optaget hele eftermiddagen. Der var trænerkursus i DGI-regi på to baner med deltagelse af tre trænere fra VTK. Der var drop-in på to baner under ledelse af Inger Drachmann. To af vores bedste spillere var på bane tre, og to af vores ivrige motionister (Per og Morten) kæmpede engageret på bane seks. Henad eftermiddagen var der to mixdoubler igang med nogle af vores aktive seniorer. Og da trænerkurset sluttede kl. 17 overtog en familie med far, mor og to døtre bane ét. De to piger gav en opvisning i god tennis.
Men drømmen var virkelighed.

Peter Rigbolt


Er du blød i bolden?

I ungdomsafdelingen bruger vi 3 typer bløde bolde: gule bolde med orange farver, gule bolde med røde farver og gule bolde med en grøn tekst: Academy eller grøn prik.
Disse bolde skal være "bløde i bolden". Når du støder på en bold med denne beskrivelse, så send den under ingen omstændigheder ud i skoven til hundeejernes glæde. Læg dem i kassen inde på kontoret mærket: ungdomsbolde.

Dernæst:
Når dine egne bolde - af ethvert mærke - bliver bløde og tjenlige til din kassering, så læg dem i den anden kasse på kontoret mærket : skolebolde.
Vi har et glimrende samarbejde med byens skoler. Lærerne og eleverne bliver jublende glade, når jeg som en anden julemand kommer på besøg med en stor spand af vore "bløde bolde".

Mvh
Erling Juel Nielsen


 

HUSK!!

Sørg for at afllevere din mail adresse til klubbens kasserer.
Alle betalende medlemmer får vigtig information udsendt på mail direkte.
Har du rettelser til dit tlf. nummer eller vil du slettes af listen, kan du skrive en rettelse her.

KLIK HER

 


DGI TENNIS?

Er du /I interesseret i at spille double blandt andre mod lokale tennisklubbers hold (2 kvinder og 2 mænd pr. hold)? DGI's aldersgrænser er 35+ eller 60+. Tilmeldingsfrist 7. maj 2018. Kontakt Ole Skovlund, tlf.; 2099 3127 / 5537 3127.


BRUG NETBANK!

Brug NetBank til indbetaling af kontingent til klubben.
Kontonummer i
Lollands Bank:
6220-0002012373


MobilePay: 74053

Tennisklubben har fået nyt nummer til Mobile Pay: 74053. Husk at anføre navn på indbetaler. Det er IKKE et telefonnummer men et kontonummer. 
Det gamle nummer nedlægges den  15.9.2017.

Venlig hilsen
Ole Pedersen
Kasserer


NYT FRA
BESTYRELSEN:

-Nøgle til klubhuset fås ved henvendelse til kassereren Ole Pedersen, tlf.: 30452429; der erlægges et depositum.

Ikke medlemmer af tennisklubben kan benytte banerne mod betaling af kr. 100 for 1½ time.
Gæster der spiller med et medlem af klubben skal betale kr. 25 pr. kamp
Pengene kan betales via mobile pay 74053.
Eller indsættes på klubbens konto i Lollands Bank
Konto nr. 6220 2012373

-gæster, der er medlem af en anden tennisklub, kan lejlighedsvis spille gratis sammen med et VTK klubmedlem.

-regler for reservation af baner kan læses her


FOTO-ARKIV

Forårs-Cup 2008
Klubmesterskab 2008
Standerhejsning 2009
Standerhejsning 2010
Klubmesterskab 2010
Standerhejsning 2011
Barolo forår 2011
Juniorstævne 2011
Klubmesterskab 2011  Sommerturnering 2013
Standerhejsning 2014
Sommerturnering 2014
Standerhejsning 2015 Standerhejsning 2016
Standerhejsning 2017 Standerhejsning 2018