logo

Download halkupon med betingelser og mulige træningstider


HUSK AT INDBETALE LEJE AF BANE!

Beløbet skal indbetales til vor kasserer:
Ole Pedersen
Florke Strandvej 14
4760 Vordingborg

-husk at skrive navn (holdkaptajn) og tid der betales for.

Brug helst netbank til denne konto:
    VTK bankkonto i Lollands Bank:
    6220-0002012373
    eller MobilePay 74053


Nedenstående gældende fra
medio oktober 2018

Som et forsøg på at yde endnu bedre service, har jeg lagt en opdateret kalender på nettet. Den kan slås op på nedenstående link eller på forsiden - direkte ved klik på vort logo. (det blå skjold)
Denne kalender er specielt for medlemmer med tildelt spilletid i Vordingborghallen, da der forekommer en del aflysninger i løbet af vinteren og nogle aflysninger (eller det modsatte) er først endelige ganske få dage før en haltid.
Derfor bør brugere af Vo. Hallen selv holde sig orienteret om aflysninger m.v.
De faste spilletider er IKKE indtegnet - kun muligheder for for ekstratid.
Aflyste hold får førsteprioritet til ekstratimer - men ring alligevel for at få reserveret en evt. ny tid.
Oplever du problemer med kalenderen - eller har du bare nogle bemærkninger (gode som dårlige) hører jeg meget gerne derom. roemer@fredensvej.dk

Hilsen
Svend Åge Roemer

LINK TIL KALENDEREN